> 2013r.

2013r.

Zarzadzenie Nr 4/2013 w sprawie wyborów
uzupełniających sołtysa wsi Słowiki Stare
 
Zarządzenie w spr. wyborów soltysa Słowiki.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2013-04-12 12:43:52 | Data modyfikacji: 2013-04-30 12:20:46.
Zarzadzenie Nr 8/13 w sprawie zatwierdzenia planu
rzeczowo finansowego ZFSS w 2013 r
 
Zarządzenie - plan rzeczowy finansowy ZFSS na 2013 r.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2013-04-12 13:14:31 | Data modyfikacji: 2013-04-30 12:20:46.
Zarządzenie Nr 10/13 w sprawie powołania
Komisji Przetargowej
 
ZARZĄDZENIE Wójta -komisja -przetarg Głusiec.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2013-04-12 13:20:33 | Data modyfikacji: 2013-04-30 12:20:46.
Zarządzenie Nr 11/2013 w sprawie obniżenia ceny
nierychomości do przeprowadzenia przetargu
 
ZARZĄDZENIE Wójta -obniżenie ceny-przetarg III.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2013-04-12 13:30:03 | Data modyfikacji: 2013-04-30 12:20:46.
Zarządzenie Nr 16/2013 w sprawie jednolitego
tekstu Regulaminu Organizacyjnego Urzędu w
Sieciechowie.
 
Zarządzenie Nr 16/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-06-20 13:28:42 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarządzenie Nr 20/13 w sprawie ogłoszenia
konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
 
Zarządzenie 20/13

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Kazimierz Pochylski | Data wprowadzenia: 2013-04-29 20:30:54 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarzadzenie Nr 21 w sprawie zmian w budzecie na
2013 r
 
Zarządzenie.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 10:31:13 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
ZarządzeniNr 22 w sprawie zmian w planie
finansowym
 
Zarządzenie nr 22.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 10:40:27 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarzadzenie Nr 23 w sprawie wprowadzenia zmian w
arkuszach organizacyjny6ch na rok szkolny
2013/2014
 
Zarządzenie nr 23.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 10:50:28 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarządzenie Nr 24 w sprawie zmian w zakresie
czynnosci Pani Sekretarz
 
Zarzadzenie nr 24.jpg

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 10:58:49 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarzadzenie Nr 25 w sprawie organizacji pracy
Fereratu Gospodarki Komunalnej
 
Zarzadzenie nr 25.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 11:12:09 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarządzenie Nr 26 w sprawie powołania komisji
przetargowej
 
Zarządzenie Nr 26.jpg

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 11:15:16 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarządzenie Nr 27 w sprawie zmian w budzecie
gminy na 2013 r
 
Zarządzenie nr 27.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 11:26:22 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarzadzenie Nr 28 w sprawie powołania Komisji
Konkursowej oraz trybu jej pracy
 
Zarzadzenie Nr 28.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 11:44:01 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarządzenie Nr 29 w sprawie powierzenia
obowiązków dyrektora ZSP w Zajezierzu
 
Zarzadzenie Nr 29.jpg

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 11:48:41 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarządzenie Nr 30 w sprawie powierzenia
pełnienia obowiaków dyrektora ZPO w Sieciechowie
 
Zarządzenie Nr 30.jpg

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 11:53:07 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarządzenie Nr 31 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora ZSP w Starych Słowikach
 
Zarządzenie NR 31.jpg

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 11:58:52 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarzadzenie Nr 32 w sprawie rozstrzygniecia
otwartego konkursu ofert na realizacje zadania
 
Zarzadzenie Nr 32.jpg

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 12:14:05 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarzadzenie Nr 33 w sprawie unieważnienia
Zarządzenia Nr 30/13
 
Zarzadzenie nr 33.jpg

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 12:18:08 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarządzenie Nr 34 w sprawie uniewaznienia
zarządzenia Nr 31/2013
 
Zarzadzenie Nr 34.jpg

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 12:20:56 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarządzenie Nr 35 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora w ZPO w Sieciechowie
 
Zarzadzenie Nr 35.jpg

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 12:24:04 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarządzenie Nr 36 w sprawie powierzenia
stanowiska dyrektora w ZSP w Starych Słowikach
 
Zarządzenie nr 36.jpg

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 12:26:58 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarzadzenie Nr 37 w sprawie zmian w budzecie gminy
na 2013 r
 

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 12:37:30 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarządzenie Nr 38 w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu admnistracji rządowej
 
Zarządzenie Nr 38.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 12:43:45 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarzadzenie Nr 39 w sprawie wysokości opłaty
jednorazowej za przyłączenie do urządzeń
kanalizacyjnych i wodociągowych
 
Zarzadzenie Nr 39.jpg

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 12:46:40 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarządzenie Nr 40 w sprawie zmian w budzecie
gminy na 2013 r
 
Zarządzenie Nr 40.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 13:03:44 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarzadzenie Nr 41 w sprawie zmian w planie
finansowym zadań z zakresu admnistracji rządowej
 
Zarzadzenie nr 41.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 13:13:40 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarzadzenie Nr 42 w sprawie pełnienia dyzurów na
stacji uzdatnia wody
 
Zarzadzenie Nr 42.jpg

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 13:16:42 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarządzenie Nr 43 w sprawie powołania Komisji
Egazminacyjnej
 
Zarządzenie Nr 43.jpg

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 13:20:00 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarzadzenie Nr 43 w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej
 
Zarzadzenie Nr 43.jpg

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-03 13:23:29 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Zarządzenie Nr 45 w sprawie powierzenia
pełnienia obowiazków Pani Annie Szymańskiej
stanowiska dyrektora ZSP w Zajezierzu
 
Zarządzenie Nr 45.jpg

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-09-04 13:42:44 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 46/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:27:22 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 47/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:27:48 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 48/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:30:37 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 49/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:31:01 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 50/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:31:27 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 51/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:31:50 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 52/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:32:16 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 53/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:32:41 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 54/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:33:10 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 55/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:33:52 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 56/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:34:25 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 57/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:34:54 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 58/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:35:22 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 59/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:35:46 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 60/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:36:11 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 61/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:36:37 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 62/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:37:02 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 63/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:37:22 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 64/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:37:44 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 65/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:38:03 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 66/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:38:22 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 67/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:38:46 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 68/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:39:04 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 69/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:39:23 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 70/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:39:45 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
 
Zarządzenie Nr 71/2013

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:40:10 | Data modyfikacji: 2014-06-24 12:31:16.
Data wprowadzenia: 2014-05-17 13:40:10
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Rynek 16
26-922 Sieciechów
Wójt Gminy
Marian Zbigniew Czerski
Kontakt:
Tel: +48 (48) 621-60-08
Fax: +48 (48) 621-60-08
e-mail: urzad@sieciechow.pl