Praca w U.G. Sieciechów

Praca w U.G. Sieciechów

II NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W REFERACIE
INWESTYCJI,NIERUCHOMOŚCI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Ogłoszenia o naborze II.
2. Opis stanowiska pracy.
3. Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-10-17 11:26:57 | Data modyfikacji: 2016-10-17 12:07:06.
Informacja o kandydatach zgłoszonych do II naboru
na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji,
Nieruchomości i Zamówień Publicznych w
Urzędzie Gminy Sieciechów

Na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i zamówień publicznych zgłosiło się 3 kandydatów, z których jeden spełniał wymogi formalne i zakwalifikował się do dalszego etapu rektutacji.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 14 listopada 2016 r. o godz. 13.00 w pokoju nr 3 parter.

Wójt Gminy Sieciechów
Marian Zbigniew Czerski

 

 
Protokół komisji rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-11-02 12:12:29 | Data modyfikacji: 2016-11-14 13:06:43.
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO
INSPEKTORA W Referacie Inwestycji, Nieruchomości
i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy
Sieciechów na pełny etat.

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została:
Pani Grażyna Ośko zam. Słowiki Stare 16, gm. Sieciechów
Uzasadnienie dokonanego wyboru
Oferta na stanowisko Inspektora w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Sieciechów spełniała wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada wykształcenie kierunkowe jakie było wymagane, a także oczekiwane doświadczenie w pracy. Podczas wyboru oferty brano pod uwagę złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej została oceniona pozytywnie.

Wójt Gminy Sieciechów
Marian Zbigniew Czerski

 

 

 

 
Protokół komisji rekrutacyjnej

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-11-14 15:51:53 | Data modyfikacji: 2016-11-14 13:06:43.
NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W REFERACIE
INWESTYCJI,NIERUCHOMOŚCI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1. Treść ogłoszenia
2. Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-09-22 10:13:27 | Data modyfikacji: 2016-09-27 12:01:29.
Informacja o kandydatach zgłoszonych do naboru na
stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji,
Nieruchomości i Zamówień Publicznych w
Urzędzie Gminy Sieciechów

Na stanowisko inspektora w Referacie Inwestycji, Nieruchomości i zamówień Publicznych zgłosiło się 2 kandydatów, z których żaden nie spełniał wymogów formalnych i nie zakwalifikował się do dalszego etapu rekrutacji.

Wójt Gminy Sieciechów
Marian Zbigniew Czerski

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-10-14 08:50:07 | Data modyfikacji: 2016-11-02 12:03:20.
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko
inspektora księgowości budżetowej w Referacie
Finansowym w Urzedzie Gminy Sieciechów na 3/4
etatu

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w wyniku zakończenia naboru na w/w stanowisko wybrana została:


Pani Wanda Miazga zamieszkała Głusiec, gmina Sieciechów.


Uzasadnienie dokonanego wyboru:  


Oferta na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Sieciechów spełniała wymagania formalne, określone w naborze. Kandydatka posiada wykształcenie wyzsze jakie było wymagane, a także oczekiwane doswiadczenie w pracy. Podczas wyboru oferty brano pod uwagę złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia na w/w stanowisku. W wyniku przepraowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej została oceniona pozytywnie.


                                                                                                                                Wójt Gminy Sieciechów                                                                                                                                         /-/   Marian Zbigniew Czerski


 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Teresa Sujkowska | Data wprowadzenia: 2016-06-30 10:05:27 | Data modyfikacji: 2016-06-30 10:20:58.
Informacja o kandydatach zgłoszonych do naboru
 
Treść protokołu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Teresa Sujkowska | Data wprowadzenia: 2016-06-29 07:28:00 | Data modyfikacji: 2016-06-30 09:28:04.
NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DS. KSIĘGOWOŚCI
BUDŻETOWEJ W REFERACIE FINANSOWYM na 3/4 ETATU

1. Ogłoszenie wraz z regulaminem naboru.
2. Kwestionariusz osobowy.

 

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2016-06-10 08:09:58 | Data modyfikacji: 2016-09-22 09:15:44.
NABÓR NA STANOWISKO SKARBNIKA GMINY

1. Ogłoszenia o naborze
2. Regulamin naboru
3. Kwestionariusz osobowy
4. Wstępna selekcja
5. Wyniki naboru.

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Marian Zbigniew Czerski | Data wprowadzenia: 2016-01-25 23:41:37 | Data modyfikacji: 2016-06-30 09:30:00.
Informacja

o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na stanowisko inspektora ds. Obsługi Rady Gminy Sieciechów
Na stanowisko inspektora ds. obsługi rady gminy zgłosiło się 4 kandydatów, z których 1 spełnił wymagania formalne i zakwalifikował się do dalszego etapu rekrutacji.
Następnym etapem rekrutacji będzie rozmowa kwalifikacyjna, która odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Sieciechów ul. Rynek 16

 

Marian Zbigniew Czerski
Wójt Gminy Sieciechów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-03-16 13:46:21 | Data modyfikacji: 2015-03-16 13:49:11.
INFORMACJA

O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO SEKRETARZA GMINY SIECIECHÓW

Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została;

Pani Teresa Sujkowska zamieszkała Występ, gmina Sieciechów.


Uzasadnienie dokonanego wyboru;

Oferta na stanowisko sekretarza spełniła wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada wykształcenie wyższe, jakie było wymagane, a także oczekiwane doświadczenie w pracy. Podczas wyboru oferty brano pod uwagę złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia na ww. stanowisku.
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej została oceniona pozytywnie.

 


Wójt Gminy Sieciechów

Marian Zbigniew Czerski

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-02-26 09:47:10 | Data modyfikacji: 2015-03-16 13:49:11.
Informacja
o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. obsługi rady Gminy Sieciechów  
Wójt Gminy Sieciechów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została;


Pani Mirosława Pachocka zamieszkała Słowiki Nowe, gmina  Sieciechów. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru;

Oferta na  stanowisko inspektora ds. obsługi rady spełniła wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze. Kandydatka posiada wykształcenie wyższe, jakie było wymagane, a także oczekiwane doświadczenie w pracy.Podczas wyboru oferty  brano  pod uwagę złożone dokumenty wymagane w ogłoszeniu oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do zatrudnienia na ww. stanowisku. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej została oceniona pozytywnie.

Wójt  Gminy Sieciechów

Marian Zbigniew Czerski

 

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2015-03-24 16:55:12 | Data modyfikacji: 2016-06-30 09:41:30.
Ogłoszenie o naborze
Wójt Gminy Sieciechów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Inspektora ds. obsługi rady gminy.

 
 
Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-02-23 18:42:07 | Data modyfikacji: 2015-02-23 18:43:37.
Informacja

o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko Sekretarza gminy Sieciechów.

Na stanowisko Sekretarza Gminy Sieciechów zgłosił się 1 kandydat, który spełnił wymagania formalne i zakwalifikował się do dalszego etapu rekrutacji. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 24 lutego 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Sieciechów ul. Rynek 16


WÓJT GMINY
Sieciechów

 

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-02-20 21:06:32 | Data modyfikacji: 2015-02-20 21:07:01.
Informacja dodatkowa związana z terminem naboru
na stanowisko pracy Sekretarza Gminy Sieciechów

zmienia się następujące zapisy w ogłoszeniu o naborze:


1. skresla się zapis


„Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach na adres Urzędu Gminy w Sieciechowie, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów, pokój nr 10”


Wprowadza się następujący zapis:


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu w zamkniętych kopertach na adres Urzędu Gminy w Sieciechowie, ul. Rynek 16, 26-922 Sieciechów, pokój nr 10”


2. skreśla się zapis


„b) II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Odbędzie się 20.02.2015 r. o godz. 14 00”


Wprowadza się następujący zapis:


„b) II etap polegać będzie na merytorycznej ocenie kandydatów, który może składać się z testu kwalifikacyjnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Odbędzie się 24.02.2015 r. (wtorek) po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym”

 
Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-02-13 08:58:02 | Data modyfikacji: 2015-02-13 09:01:54.
Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Sieciechów ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Sekretarza Gminy Sieciechów.

 
Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2015-02-09 14:19:23 | Data modyfikacji: 2015-02-09 14:21:00.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko inspektora ds. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Sieciechów na ¾ etatu.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko nie został wyłoniony żaden kandydat, ponieważ żadna z kandydatek nie spełniała warunków niezbędnych wymaganych w ogłoszeniu o naborze ( brak ukończonych studiów, brak stażu pracy w księgowości).

Wójt Gminy
mgr Kazimierz Pochylski

 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2013-01-10 12:14:56 | Data modyfikacji: 2013-01-10 12:19:42.
 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Sieciechów

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-12-04 11:53:01 | Data modyfikacji: 2013-01-10 12:19:42.
Regulamin naboru
 
regulamin naboru.pdf

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-12-04 21:47:01 | Data modyfikacji: 2013-01-10 12:19:42.
Data wprowadzenia: 2012-12-04 21:47:01
Opublikowane przez: Anna Baryłka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Rynek 16
26-922 Sieciechów
Wójt Gminy
Marian Zbigniew Czerski
Kontakt:
Tel: +48 (48) 621-60-08
Fax: +48 (48) 621-60-08
e-mail: urzad@sieciechow.pl