2012 r.

Mirosław Szewc

Mirosław Szewc

 

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-06-15 11:36:37.
Mirosław Pułka

Pułka Mirosław

 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:55:09.
MIrosława Pachocka

Pachocka Mirosława

 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:56:38.
Zofia Wójcik

Zofia Wójcik

 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:58:13.
Stanisław Potyra

Stanisław Potyra

 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-06-14 12:59:45.
Arkadiusz Guba

Arkadiusz Guba

 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-06-14 13:04:39.
Józef Baczkowski

Józef Baczkowski

 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-06-14 13:06:02.
Andrzej Boryczka

Andrzej Boryczka

 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-06-14 13:07:31.
Michał Kocon

Michał Kocon

 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-06-14 13:09:00.
Kazimierz Mastalerz

Kazimierz Mastalerz

 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-06-14 13:16:18.
Kazimierz Pochylski - Wójt Gminy
 Wójt 2012.pdf

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-06-14 13:26:14.
Ewelina Guba

Ewelina Guba

 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-06-14 13:32:49.
Stefan Siek

Stefan Siek

 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-06-14 13:34:02.
Kazimierz Pochylski
 Kazimierz Pochylski 2012r.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-07-03 13:50:29.
Ryszard Jeziorowski - Zastępca Wójta
 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Ryszard Jeziorowski | Data wprowadzenia: 2013-07-08 21:25:44 | Data modyfikacji: 2013-07-08 21:26:42.
Halina Witkowska - Sekratarz Gminy
 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Halina Witkowska | Data wprowadzenia: 2013-07-08 21:28:19.
Henryka Wojewoda - Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Henryka Wojewoda | Data wprowadzenia: 2013-07-08 21:29:24 | Data modyfikacji: 2013-07-08 21:29:57.
Iwona Czerska - Skarbnik Gminy
 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Iwona Czerska | Data wprowadzenia: 2013-07-08 21:30:59.
Grażyna Wiraszka - Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego
 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Grażyna Wiraszka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 21:32:08.
Jacek Bogucki - Kierownik Referatu Gospodarki
Komunalnej
 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Jacek Bogucki | Data wprowadzenia: 2013-07-08 21:33:02.
Elżbieta Kalbarczyk - Kieronik Gminnej Biblioteki
Publicznej w Sieciechowie
 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Elżbieta Kalbarczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-08 21:34:00.
Sławomir Kowalczyk - Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Sieciechowie
 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Sławomir Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-08 21:35:31.
Bożena Wójcicka - Dyrektor Zespołu Szkolno -
Przedszkolnego w Słowikach
 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Bożeona Wójcicka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 21:37:39.
Agnieszka Popis - Dyrektor Zespołu Szkolno
przedszkolnego w Zajezierzu
 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Agnieszka Popis | Data wprowadzenia: 2013-07-08 21:38:44.
Małgorzata Kępka - Główny Księgowy Zespołu
Placówek Oświatowych w Sieciechowie do
31sierpnia 2011r.
 Oświadczenie

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 21:39:52.
Data wprowadzenia: 2013-07-08 21:39:52
Autor: Małgorzata Kępka
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak