Zarządzenie Nr 1/12 w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej
 Zarządzenie w spr. powołqniaq komisji inwentaryzacyjnej 2012.docx

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:04:36 | Data modyfikacji: 2012-12-12 12:53:26.
Zarządzenie Nr 2/12 w sprawie ustalenia planu
finansowego zadań z zakresu admnistracji rzadowej
 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:05:59.
Zarządzenie Nr 3/12 w spawie powołania komisji
ds. przydziału środków na dopłate czesnego dla
nauczycieli
 Zarzadzenie Wójta w sprawie czesnego 2012 r.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:07:48.
Zarządznie Nr 4/12 w sprawie obniżenia ceny
nieruchomosci
 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:09:01.
Zarządzenie Nr 5/12 w sprawie powołania Komisji
Przetargowej
 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:09:52.
Zarządzenie Nr 6/12 w sprawie ustanowienia
pełnomocnika do spraw wyborów - urzednika
wyborczego
 Zarzadzenie Wójta w sprawie pełnomocnika wyborczego.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:11:19.
Zarzadzenie Nr 7/12 w sprawie ustalenia
wytycznych organizacji pracy szkół na rok
2012/13
 Zarządzenie Nr 7 w spr. refory oświaty.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:12:44.
Zarządzenie Nr 9/12 w sprawie ustalenia pomocy
finansowej - świątecznej z ZFSS
 

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:18:08.
Zarządzenie Nr10/12 w sprawie zatwierdzenia planu
rzeczowo-finansowego ZFSS na 2012 r
 Zazr adzenie W ójta w sprawie ZFSS na 2012 r.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:19:28.
Zarządzenie Nr 54/2012 w sprawie ogłaszenia
naboru na stanowisko inspektora w Referacie
Finansowym na ¾ etatu W Urzędzie Gminy
Sieciechów
 Zarządzenie Nr 54/2012

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Halina Witkowska | Data wprowadzenia: 2012-12-04 11:44:02 | Data modyfikacji: 2012-12-12 12:54:23.
Data wprowadzenia: 2012-12-04 11:44:02
Data modyfikacji: 2012-12-12 12:54:23
Autor: Halina Witkowska
Opublikowane przez: Anna Baryłka