> 2009 r.

2009 r.

 
Anna Baryłka - zastępca wójta

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:59:01 | Data modyfikacji: 2011-05-18 10:59:55.
 
Jacek Bogucki - kierownik referatu gospodarki komunalnej

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Jacek Bogucki | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:02:35 | Data modyfikacji: 2011-05-18 10:59:55.
 
Iwona Czerska - skarbnik gminy

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Iwona Czerska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:03:28 | Data modyfikacji: 2011-05-18 10:59:55.
 
Elżbieta Kalbarczyk - kierownik gminnej biblioteki publicznej

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Elżbieta Kalbarczyk | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:05:09 | Data modyfikacji: 2011-05-18 10:59:55.
 
Małgorzata Kępka - główna księgowa Zespołu Placówek Oświatowych

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:11:58 | Data modyfikacji: 2011-05-18 10:59:55.
 
Sławomir Kowalczyk - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Sławomir Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:13:11 | Data modyfikacji: 2011-05-18 10:59:55.
 
Karol Mielczarek - dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zajezierzu

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Karol Mielczarek | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:14:41 | Data modyfikacji: 2011-05-18 10:59:55.
 
Agnieszka Popis - p.o dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zajezierzu

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Agnieszka Popis | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:16:45 | Data modyfikacji: 2011-05-18 10:59:55.
 
Grażyna Wiraszka - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Grażyna Wiraszka | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:18:36 | Data modyfikacji: 2011-05-18 10:59:55.
 
Halina Witkowska - sekretarz gminy

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Halina Witkowska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:19:42 | Data modyfikacji: 2011-05-18 10:59:55.
 
Bożena Wójcika - dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Starych Słowikach

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Bożena Wójcicka | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:21:12 | Data modyfikacji: 2011-05-18 10:59:55.
 
Henryka Wojewoda - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Henryka Wojewoda | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:22:20 | Data modyfikacji: 2011-05-18 10:59:55.
Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:22:20
Autor: Henryka Wojewoda
ObowižEzuje od: 2010-04-26
Opublikowane przez: Anna Baryłka
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Rynek 16
26-922 Sieciechów
Wójt Gminy
Marian Zbigniew Czerski
Kontakt:
Tel: +48 (48) 621-60-08
Fax: +48 (48) 621-60-08
e-mail: urzad@sieciechow.pl