2009 r.

 Anna Baryłka - zastępca wójta

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:59:01 | Data modyfikacji: 2011-05-18 10:59:55.
 Jacek Bogucki - kierownik referatu gospodarki komunalnej

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Jacek Bogucki | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:02:35.
 Iwona Czerska - skarbnik gminy

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Iwona Czerska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:03:28.
 Elżbieta Kalbarczyk - kierownik gminnej biblioteki publicznej

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Elżbieta Kalbarczyk | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:05:09.
 Małgorzata Kępka - główna księgowa Zespołu Placówek Oświatowych

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:11:58.
 Sławomir Kowalczyk - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Sławomir Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:13:11.
 Karol Mielczarek - dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Zajezierzu

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Karol Mielczarek | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:14:41.
 Agnieszka Popis - p.o dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zajezierzu

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Agnieszka Popis | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:16:45.
 Grażyna Wiraszka - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Grażyna Wiraszka | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:18:36.
 Halina Witkowska - sekretarz gminy

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Halina Witkowska | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:19:42.
 Bożena Wójcika - dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Starych Słowikach

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Bożena Wójcicka | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:21:12.
 Henryka Wojewoda - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Henryka Wojewoda | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:22:20.
Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:22:20
Autor: Henryka Wojewoda
ObowižEzuje od: 2010-04-26
Opublikowane przez: Anna Baryłka