Kadencja VI

Uchwała Nr I/1/10 w sprawie stwierdzenia wyboru
Przewodniczacego Rady Gminy
 Uchwała w spr. wyboru przewodniczacego rady.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-01-26 08:59:54.
Uchwała Nr I/2/10 w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 Uchwała w spr. wybory wiceprzewodniczacego rady Gminy.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-01-26 09:01:13.
Uchwała Nr I/3/10 w sprawie utworzenia komisji
stałych rady gminy i ustalenia liczby ich
członków
 Uchwała w sprawie utworzenia komisji stałych rady gminy i ustalenia liczby ich członków.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-01-26 09:02:54.
Uchwała Nr I/4/10 w sprawie ustalenia składów
osobowych komisji Rady Gminy i stwierdzenia wyboru
ich przewodniczących
 uCHWAŁA W SPRAWIE USTALENIA SKŁADO OSBOWYCH KOMISJI.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-01-26 09:04:20.
Uchwała Nr I/5/10 w sprawie wynagrodzenia dla
Wójta Gminy
 Uchwała Nr II510 w spr. wynagrodzenia WG.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-01-26 09:10:16.
Uchwała Nr II/6/10 w sprawie emisji obligacji
oraz okreslenia zasad ich zbywania, nabywania i
wykupu
 UCHWAŁA.obligacje.14.12.2010.poprawiona.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-01-26 09:11:44.
Uchwała Nr II/7/10 w sprawie zmian w budzecie
gminy na 2010 r
 uchwala.zmiany.budzet.14.12.2010.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-01-26 09:12:32.
Uchwała Nr III/8/10 w sprawie zmian w budzecie
gminy na 2010 r
 UCHWAŁA.30.12.2010..doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-01-26 09:29:58.
Uchwała Nr III/10/10 w sprawie zatwierdzenia
planów pracy komisji na 2011 r
 Uchwała w spr. planów pracy komisji na 2011 r,..doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-01-26 10:37:40.
Uchwała Nr III/9/10 w sprawie przyjaciaplanu
pracy rady Gminy na 2011
 Plan pracy Rady na 2011 r..doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-01-26 10:40:56.
Uchwała Nr IV/12/11 w sprawie określenia stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomosci za usługi w zakresie usuwania
odpadów komunalnych na terenie Gminy Sieciechów
 Uchwała - stawki za śmieci na 2010 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-02-23 10:26:54.
Uchwała Nr IV/13/11 w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe
odprowadzenie ścieków
 Uchwała - stawki za wode i ścieki na 2010 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-02-23 10:28:26.
Uchwała Nr IV/14/11 w sprawie zmian do Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 Uchwała w sprawie zmianStatutu GOPS 17.II.2011r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-02-23 10:30:24.
Uchwała Nr IV/15/11 w sprawie zmian do Statutu
Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie
 Uchwała w sprwie zmian Statutu GBP 17.II.2011 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-02-23 10:31:49.
Uchwała Nr IV16/11 w sprawie zatwierdzenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na 2011 r
 Uchwała w spr. GKRPA 2001.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-02-23 10:34:00.
Uchwała Nr IV/17/11 w sprawie emisji obligacji
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
 UCHWAŁA.obligacje.17.02.2011.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-02-23 10:36:47.
Uchwała Nr IV/19/11 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w 2011 r dla Powiatu Kozienickiego
 uchwała.dotacja dla starostwa.2011.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-02-23 10:38:00.
Uchwała Nr IV/11/11 w sprawie uchwalenia budzetu
Gminy Sieciechów na 2011 r
 budżet.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:44:47.
Uchwała Nr V/20/11 w sprawie powołania Komisji
Inwentaryzacyjnej
 Uchwała w spr. powołania komisji Inwentaryzacyjnej.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 09:55:16.
Uchwała Nr V/21/11 w sprawie zmian w
Stowarzyszenia Lokalna grupa działania " Puszcza
Kozienicka"
 

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 10:03:08.
Uchwała V/22/11 w sprawie utraty członkowstwa w
stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczna z
siedzibą w m. Dęblin
 Uchwała LOT 31.III.2011 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 10:09:16.
Uchwała Nr V/23/11 w sprawie wyrażenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012r
 Uchwała o funduszu sołeckim na 2012 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 10:13:04.
Uchwała Nr V/24/11 w sprawie inkasentów
 UCHWAŁA O sołtysach zmiany.docx

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 10:15:26.
Uchwała Nr V/25/11 w sprawie zmian w budzecie
gminy 2011 r
 UCHWAŁA.31.03.2011 zmiany w budzecie gminy.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 10:24:03.
Uchwała Nr V/26/11 zmieniajća uchwałę w sp.
WPF na lata 201102013
 uchwała.w spr. wieletniej prognozy WPF.31.03.2011.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 10:26:23.
Uchwała Nr V/27/11 w spr. rocznego programu
współpracy
 Uchwala 31.03.2011 r wspolpraca z organziacjami.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 10:32:17.
Uchwała Nr VI/29/11 w sprawie Gminnego Programu
Przecidziałania Przemocy
 Uchwała Nr-przemoc.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 10:38:50.
Uchwała Nr VI/30/11 w sprawie Zespołu
Interdyscyplinarnego
 Uchwała Nr-zespol.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 10:43:01.
Uchwała Nr VI/31/11 w sprawie zbycia
nieruchomości
 uchwała RG - zbycie - 330-2 zajezierze..pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:08:26.
Uchwała Nr VI/32/11 w sprawie zbycia
nieruchomości
 uchwała RG - zbycie - 133 zajezierze..doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:09:19.
Uchwała Nr VI/33/11 w sprawie zbycia
nieruchomości
 uchwała RG - zbycie - zajezierze uk.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:10:42.
Uchwała Nr VI/34/11 w sprawie zbycia
nieruchomosci
 uchwała RG - zbycie 882-2 siec.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:11:49.
Uchwała Nr VI/35/11 zmieniająca uchwałe w
sprawie udzielenia pomocy dla powiatu
 Uchwała w spr. zmiany uchwały udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kozienicego 29.IV.2011.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:13:49.
Uchwała Nr VI/36/11 w sprawie trybu postepowania
o udzielenie dotacji
 uchwała.dotacje.29.04.2011.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-06-01 11:16:44.
Uchwała Nr VII/37/11 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wojta z wykonania
budzetu za 2010 r i sprawozdania fuinansowego.
 Uchwała o zatwierdzeniu sprawozdaniza za 2010 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-07-01 12:51:26.
Uchwała Nr VII/38/11 - absolutorium za 2010 r
 Uchwała Nr VII3811 absolutorium.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-07-01 12:59:59.
Uchwała Nr VII/39/11 w sprawie unieważnienia
uchwały
 uchwała RG 28.VI.2011r - unieważnienie 318 Sieciechów.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-07-01 13:19:10.
Uchwała Nr VII/40/11 w sprawie przyjecia Gminnego
programu opieki nad zabytkami dla Gminy
Sieciechów na lata 2011-2014
 Program Opieki nad Zabytkami Gminy Sieciechów.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-07-01 13:26:43.
Załącznik - GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW DLA GMINY
SIECIECHÓW - WYKAZ OBIEKTÓW
 Lista obiektów - Sieciechów.pdf

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2011-09-19 19:11:29.
Załącznik - WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW GMINA SIECIECHÓW
WOJ. MAZOWIECKIE
 Wykaz stanowisk archeologicznych do gminnej ewidencji zbytków ,Gmina Sieciechów.pdf

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2011-09-19 19:12:57 | Data modyfikacji: 2011-09-19 19:14:09.
Uchwała Nr VII/41/11 w sprawie uznania rolnictwa
za priorytet polskiej prezydencji w Unii
Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla
polski
 Uchwała 28.VI.2011 r Tusk.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-07-01 13:34:43.
Uchwała Nr VII/42/11 w sprawie ustalenia
wysokosci opłat za świadczenia w przedszkolu
publicznym prowadzonym przez Gmine Sieciechów
 Uchwała- przedsszkole.docx

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-07-01 13:42:27.
Uchwała Nr VII/43/11 w sprawie zmian w budzecie
gminy na 2011 r
 UCHWAŁA.28.06.2011zmian w budzecie.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2011-07-01 13:48:14.
Uchwała Nr VIII/44/11 w sprawie zmian w budzecie
gminy na 2011 r.
 

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 14:19:58.
Uchwała Nr IX/45/11 w sprawie naniesienia zmiany
do uchwały Nr XIX/105/08 w sprawie przystapienia
Gminy Sieciechów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
działania Puszcza Kozienicka
 Uchwała z dnia 29.IX.2011 r LGDz..doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 14:25:06.
Uchwała Nr IX/46/11 w sprawie naniesienia zmian
do uchwały w sprawie przyjecia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiżywania Problemów
Alkoholowych na 2011 r
 Uchwała w sprawie zmiany Harmonogramu GKRPA 29.IX.2011.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 14:27:25.
Uchwała Nr IX/47/11 w sprawie zatwierdzenia
strategii rozwoju gminy
 Uchwała Strategia Rozwoju Gminy 2011 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 14:30:00.
Uchwała Nr X/48/11 w sprawie zatwierdzenia do
realziacji projektu pt. " Rozwijajmy się ucząc i
bawiąc"
 

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 14:37:32.
Uchwała Nr X/49/11 w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru
podatku rolnego.
 UCHWAŁA na podatek rolny na 2012 r.docx

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 14:39:21.
Uchwała Nr X/50/11 w sprawie okreslenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości i
zwolnień od tego podatku.
 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2012.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 14:42:08.
Uchwała Nr X/51/11 w sprawie okreslenia wysokoci
stawek potaku od środków transportowych oraz
zwolnień od tego podatku
 UUchwała srodki transportowe na 2012.docx

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 14:45:17.
Uchwała Nr X/52/11 w sprawie okreslenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 Uchwała w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2012.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 14:47:31.
Uchwała Nr X/53/11 w sprawie zmian w budzecie
gminy na 2011 r.
 UCHWAŁA.10.11.11.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 14:48:50.
Uchwała Nr X/54/11 zminiająca uchwalę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2011-2023
 

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 14:58:24.
Uchwała Nr XI/58/11 w sprawie okreslenia stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomości za usługi w zakresie usuwania
odpadów komunalnych
 Uchwała stawki za śmieci na 2012 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 15:06:46.
Uchwała Nr XI/59/11 w sprawie reasumpcji Uchwały
Nr X/53/11
 UCHWAŁA.16.12.2011 w sprawie zmian w budzecie gminy.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 15:13:20.
Uchwała Nr XI/60/11 w sprawie zmian w budzecie
gminy na 2011 r
 UCHWAŁA.16.12.2011.zmiany w budżecie.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-01-11 15:15:14.
Uchwała Nr XII/61/11 w sprawie zmian w budzecie
gminy na 2011 r
 UCHWAŁA.29.12.2011.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-02-06 11:58:22.
Uchwała Nr XIII/62/12 w sprawie rocznego proramu
wspolpracy z organziacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc
pozytku publicznego
 Uchwala wspolpraca z organizacjami.2012.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-02-06 12:05:32.
Uchwała Nr XIII/63/12 w sprawie przyjecia
Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania
problemów Alkoholowych na 2012 r
 Uchwała w spr. GKRPA na 2012 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-02-06 12:08:21.
Uchwała Nr XIII/64/12 w sprawie nieodpłatnego
przekazania nieruchomości na rzecz OSP w
Zajezierzu
 Uchwała w sprawie przekazania Świtelicy w zajezierzu.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-02-06 12:11:23.
Uchwała NR XIII/65/12 w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Gminy w Sieciechowie na 2012 r
 Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2012 r..doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-02-06 12:16:48.
Uchwała Nr XIII/66/12 w sprawie planów komisji
na 2012 r
 Uchwała Nr XIII6612 plany komisji 2012 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-02-06 12:36:01.
Uchwała Nr XIV/67/12 w sprawie miejscowego plaqnu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa
Sieciechów
 uchwala_sieciechow_20Plan Zagospodariowania Przestrzennego Sieciechów sołectwo.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:29:22.
Uchwała Nr XIV/68/12 w sprawie zbycia
nieruchomości
 uchwała RG - zbycie -Głusiec niezab.29.II.2012.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:32:01.
Uchwała Nr XIV/69/12 w sprawie preniesienia prawa
własnosci działek za wynagrodzeniem
 uchwała RG - zbycie -Głusiec zab.29.II.2012.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:33:34.
Uchwała Nr XIV/70/12 w sprawie zbycia
nieruchomości
 uchwała RG - zbycie 88 Wola Klasztorna.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:35:05.
Uchwała Nr XIV/71/12 w sprawie przekazania przez
Gmine Sieciechów samochodu pożarniczegi
 UCHWAŁA w sprawie przekazania samochodu OSP sIECIECHÓW.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:36:49.
Uchwała Nr XV/72/12 w sprawie wyrazenia zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 r
 Uchwała o funduszu sołeckim na 2013 r.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:40:02.
Uchwała Nr XV/73/12 w sprawie przekazania przez
Gmine samochodu pożarniczego " ZUK"
 UCHAWAŁA w sprawie przekazania samochodu żuk OSP Łoje.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:42:49.
Uchwała Nr XV/74/12 w sprawie zmian w budzecie
gminy Sieciechów na 2012 r
 Uchwała w spr. zmian w budzecie na 2012 r 29.III.2012.doc

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:44:24.
Uchwała Budzetowa Nr XI/55/11 Gminy Sieciechów
na 2012 r
 Uchwała.XI . 55 . 11.2011-12-16.pdf

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2012-04-05 12:46:35.
Uchwała Nr XVI/75/12 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania z wykonania planu
finansowego GBP
 UCHWAŁA w sprawie sprawozdania gbp 2012 sprawozdanie.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-05-18 09:53:51.
Uchwała Nr XVI/76/12 w sprawie zmian w budzecie
gminy Sieciechów na 2012 r
 UCHWAŁA.27.04.2012.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-05-18 10:01:12.
Uchwała Nr XVII/77/12 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania
budzetu za 2011 r
 Uchwała Nr XVII7712 z dnia 27.06.1`2.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-07-06 08:24:46.
Uchwała Nr XVII/78/12 w sprawie absolturium z
tytułu wykonania budzetu dla Wójta Gminy
Sieciechów za 2011 r.
 Uchwała.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-07-06 08:35:56.
Uchwała Nr XVII/79/12 w sprawie zmian w budzecie
gminy Sieciechów na 2012 r
 UCHWAŁA.w sprawie zmian w budzecie gminy 27.06.2012.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-07-06 08:38:25.
Uchwała Nr XVII/80/12 zmieniajaca uchwałę w
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2012-2023
 uchwała w sprawie wielolwetniej prognozy finansowe VI. 2012 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-07-06 08:40:41.
Uchwała Nr XVII/81/12 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej w 2012 r dla Powiatu Kozienickiego
 uchwała.dotacja dla starostwa.2012.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-07-06 08:44:44.
Uchwała Nr XVII/82/12 w sprawie okreslenia
zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budzetu Gminy Sieciechów za I połrocze.
 Uchwała w sprawie procedury wykonanie budzetu za I połrocze VI.2012r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-07-06 08:46:43.
Uchwała Nr XVII/83/12 w sprawie zmiany Uchwały
Nr VII/42/11 z dnia 28 czerwca 2011 r w sprawie
ustalenia wysokości opłat za świadczenia w
publicznym przedszkolu w Sieciechowie
 Uchwała w sprawie odpłatności za przedszkola 2012 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-07-06 09:40:59.
Uchwała Nr XVIII/84/12 w sprawie zmian w
budzecie gminy na 2012
 UCHWAŁA w sprawie zmian w budzecie gminy.23.07.2012.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 10:03:21.
Uchwała Nr XIX/85/12 w sprawie podziału Gminy
Sieciechów na okregi wyborcze oraz ustalenia ich
granic.
 Uchwała w sprawie podziału gminy na okregi wyborcze 27.09.2012 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 10:07:32.
Uchwała Nr XIX/86/12 w sprawie zbycia przez Gmine
Sieciechów samochodu osobowo-bagażowego .
 Uchwała - pojazdy.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 10:11:40.
Uchwała Nr XIX/87/12 w sprawie zbycia przez Gmine
Sieciechów przyczepy ciągnikowej
 Uchwała - pojazdy- przyczepa ciągnikowa.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 10:12:52.
Uchwała Nr XX/88/12 w sprawie zmian w budzecie
gminy Sieciechów na 2012 r
 UCHWAŁA.25.10.2012.1.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 10:17:01.
Uchwała Nr XX/89/12 w sprawie zmian w budzecie
gminy na 2012r
 UCHWAŁA.25.10.2012.2.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 10:18:30.
Uchwała NR XX/90/12 w sprawie unieważnienia
uchwały.
 Uchwała w sp. uniewaznienia uchwały 25.10.2012 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 10:20:24.
Uchwała Nr XXI/91/12 w sprawie obniżenia ceny
skupu zyta stanowiącej podstawę podatku rolnego
 UCHWAŁA na podatek rolny 2013.docx

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 10:44:25.
Uchwała Nr XXI/92/12 w sprawie okreslenia stawek
podatku od nieruchomosci i zwolnień od tego
podatku
 Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości na 2013.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 10:46:14.
Uchwała Nr XXI/93/12 w sprawie opłaty targowej
 uchwała na opłatę targową 2013.docx

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 10:49:44.
Uchwała Nr XXI/94/12 w sprawie zatwierdzenia
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wode i zbiorowe
odprowadzenie ścieków
 UCHWAŁA NR- stawki za wodę i ścieki-na 2013.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 10:51:18.
Uchwała Nr XXI/95/12 w sprawie zmiany uchwały Nr
IX/50/07 w sprawie pomocy zdrowotnej dla
nauczycieli
 UCHWAŁA - fundusz zdrowotny dla nuaczycieli 23.XI.2012 r.......doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 10:54:47.
Uchwała Nr XXI/96/12 w sprawie okreslenia metody
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
 UCHWAŁA NR- metoda i stawka opłaty odpady23.listopada 2013.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 10:56:17.
Uchwała Nr XXI/97/12 w sprawie okreslenia
terminu, częśtoltliwość i tryb uiszczania
opłaty
 UCHWAŁA NR- termin, częstotliwość, tryb uiszczania odpady.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 10:57:31.
Uchwała Nr XXI/98/12 w sprawie delaracji
śmieciowej
 Uchwała w sprawie deklaracji śmieciowej 23.XI.2012.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 11:46:55.
Uchwała Nr XXI/99/12 w sprawie zmian w budzecie
gminy na 2012r
 UCHWAŁA.23.11.2012.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2012-11-30 11:52:14.
Uchwała Nr XXII/101/12 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2013-2023
 

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 08:14:15.
Uchwała Nr XXII/103/12 w sprawie rocznego
programu wspolpracy z organizacjami
pozarządowymi
 Uchwała - orgazniacje pozytku publicznego 2012.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 08:26:22.
Uchwała Nr XXII/102/12 w sprawie zmian w budzecie
gminy Sieciechów na 2012 r
 UCHWAŁA.18.12.12 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2012 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 08:21:37.
Uchwała Nr XXII/104/12 w sprawie przyjecia
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w 2013 r
 Uchwała w sprawie planu GKRPA na 2013 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 08:30:50.
Uchwała Nr XXII/105/12 w sprawie regulaminu
utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy
Sieciechów
 Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystosci i porządku w gminie XII.2012.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 09:31:25.
Uchwała Nr XXII/106/12 w sprawie szczególowego
sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadów, w
zamian za uiszczona przez właściciela
nieruchomosci opłate za gospodarowanie odpadami.
 uchwała na sesje grudzień świadczenie usług.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 09:54:52.
Uchwała Nr XXIII/107/12 w sprawie zmian w
budzecie gminy Sieciechów na 2012 r
 UCHWAŁA.28.12.2012w sprawie zmian w budzecie 2012.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 09:59:09.
Uchwała Nr XXIII/108/12 w sprawie przyjecia planu
pracy Rady Gminy w Sieciechowie na 2013 r
 Uchwała w sprawie planu pracy RG na 2013 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 10:24:46.
Uchwała Nr XXIII/109/12 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy komisji RG na 2013 r
 Uchwała w spr. planu pracy komisji rady Gminy na 2013 r..doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 10:26:34.
Uchwała Nr XXIV/110/13 w sprawie podziału Gminy
Sieciechów na obwody głosowania i ustalenia ich
numerów, granic i siedzib obwodowych komisji
wyborczych
 Uchwała w sprawie podziału gminy na obwodyu głosowania.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 10:52:56.
Uchwała Nr XXIV/111/13 w sprawie zmiany
Regulaminu przyznawania dodatków do
wynagrodzenia nauczycieli
 Uchwała o zmienie regulaminu wynagradzania nauczycieli listopad 2012.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 11:06:37.
Uchwała Nr XXIV/112/13 w sprawie naniesienia
zmian w uchwale w sprawie podboru podatków w
drodze inkasa
 UCHWAŁA na zmianę sołtysa w słowkach starych.docx

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 11:09:59.
Uchwała Nr XXIV/113/13 w sprawie konsultacji z
radą pożytku publicznego
 uchwała.konsultacje 19.II.2013.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 13:44:06.
Uchwała Nr XXIV/114/13 w sprawie zmiany uchwały
dot. programu współpracy z org.
 uchwała.zmiany program.współpracy.2013.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 13:49:04.
Uchwała Nr XXIV/115/13 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej w 2013 dla Powiatu
Kozienickiego
 uchwała.dotacja dla starostwa.2013.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 13:50:55.
Uchwała Nr XXIV/116/13 w sprawie wyrazenia
zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w
2014 r
 Uchwała w spr. funduszu sołeckiego na 2014 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-02-22 13:53:48.
Uchwała Nr XXV/117/13 w sprawie zatwierdzenia
rocznego sprawozdania z wykonania planu
finansowego GBP za 2012 r
 uchwała - 2012Uchwała - 04.2013 GBP zatwierdzenie sprawozdania.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 14:20:10.
Uchwała Nr XXV/118/13 w sprawie dokonania zmiany
Uchwały Nr XXII/104/12 w sprawie przyjcia GPRPA w
2013 r
 Uchwała Nrw sprawie zmiany harmonogramu GKRPA wydatków kwiecień 2013 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 14:27:54.
Uchwała Nr XXV/119/13
 

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 14:28:34.
Uchwała Nr XXV/119/13 w sprawie zbycia
nieruchomosci.
 Uchwała w sprawie zbycia nieruchomosci 19.04.2013.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 14:31:00.
Uchwała Nr XXV/120/13 w sprawie zmian ustalenia
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomosci.
 Uchwała w sprawie zmiany wzoru delaracji za śmieci 19.04.2013.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 14:42:57.
Uchwała Nr XXV/121/13 w sprawie zmian w budzecie
gminy na 2012 r
 UCHWAŁA.19.04.2013.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 14:44:23.
Uchwała Nr XXVI/122/13 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania Wojta z wykonania
budzetu za 2012 r i sprawozdania finansowego
 Uchwała w sprawie rozpatzrenia sprawozdania za 2012 r.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 14:50:30.
Uchwała Nr XXVI/123/13 w sprawie absolutorium z
tytułu wykonania budzetu dla Wójta Gminy
Sieciechów za 2012 r
 Uchwała w sprawie absolutorium za 2012 r 28.06.2013.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 14:52:30.
Uchwała Nr XXVI/124/13 w sprawie uchylenia
uchwały Nr XXIII/147/13 w sprawie ustalenia
wysokości odpłatności tytułem budowanej sieci
wodociągowej
 Uchwała w sp. uniważnienia uchwały odpłatnośc zasiec wodociagową..doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 14:59:35.
Uchwała Nr XXVI/125/13 w sprawie zmiany wzoru
deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 uchwała zmiana 2013 czerwieczmian wzoru deklaracji.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:02:32.
Uchwała Nr XXVI/126/13 w sprawie zbycia
nieruchomości
 uchwała RG - zbycie fort-bez pierwopkupu28.06.2013.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:03:57.
Uchwała Nr XXVI/127/13 w sprawie zbycia
nieruchomości
 Uchwała o zbyciu nieruchomosci 28.06.2013.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:06:20.
Uchwała Nr XXVI/128/13 w sprawie WPF na lata
2013-2023
 Uchwała.WPF.19.04.2013.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:09:09.
Uchwała Nr XXVI/129/13 w sprawie zmian w
budżecie gminy na 2013 r
 uchwała.28.06.2013.doc

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2013-07-08 15:10:15.
Uchwała Nr XXVII/130/13 w sprawie zmian w
budżecie gminy Sieciechów na 2013 rok.
 Uchwała XXVII/130/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-06 17:34:58.
Uchwała Nr XXVII/132/13 w sprawie uchwalenia
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków
 Uchwała XXVII/132/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-06 17:55:30.
Uchwała Nr XXVII/133/13 w sprawie ustalenia
wysokości opłat dotyczących przyłączenia do
istniejących gminnych urządzeń wodociągowo
kanalizacyjnych na terenie Gminy Sieciechów
 Uchwała XXVII/133/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-06 17:58:03.
Uchwała Nr XXVII/134/13 w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za godpodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właścieli
nieruchomości
 Uchwała XXVII/134/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-06 18:03:57.
Uchwała Nr XXVII/135/13 w sprawie zmian w
budżecie gminy Sieciechów na 2013 rok.
 Uchwała XXVII/135/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-06 18:06:20.
Uchwała Nr XXIX/137/13

W sprawie zmian w budżecie Gminy Sieciechów na rok 2013

 Uchwała XXIX/137/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Siek | Data wprowadzenia: 2014-03-13 19:42:59 | Data modyfikacji: 2014-03-13 19:47:38.
Uchwała Nr XXIX/138/13

uchylająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wyskosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 Uchwała XXIX/138/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-13 19:50:54.
Uchwała Nr XXIX/139/13

W sprawie okreslenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania dekalaracji oraz warunków i trybu składania dekalaracji za pomocą środkow komunikacji elektronicznej.

 Uchwała XXIX/139/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Siek | Data wprowadzenia: 2014-03-13 19:56:16 | Data modyfikacji: 2014-03-13 19:58:41.
Uchwała Nr XXX/140/13

W sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego

 Uchwała XXX/140/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-13 20:03:57.
Uchwała Nr XXX/141/13

W sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w publicznym przedszkolu prowadzonym prze Gminę Sieciechów w Zespole Placówek Oświatowych w Sieciechowie.

 Uchwała XXX/141/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-13 20:08:21.
Uchwała Nr XXX/142/13

W sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2013 rok.

 Uchwała XXX/142/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-13 20:11:02.
Uchwała Nr XXX/143/13

W sprawie określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

 Uchwała XXX/143/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-13 20:13:15.
Uchwała Nr XXX/144/13

W sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zapatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 Uchwała XXX/144/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-13 20:16:15.
Uchwała Nr XXXI/146/13

Uchwała budżetowa na 2014r.

 Uchwała Nr XXXI/146/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Siek | Data wprowadzenia: 2014-05-18 09:48:34 | Data modyfikacji: 2014-05-18 09:50:36.
Uchwała Nr XXXI/147/13

W sprawie upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie do realizacji działań w zakresie pracy z rodziną.

 Uchwała XXXI/147/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-03-13 20:35:08.
Uchwała Nr XXXI/148/13

W sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

 Uchwała XXXI/148/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Siek | Data wprowadzenia: 2014-03-13 20:37:45 | Data modyfikacji: 2014-03-13 20:39:53.
Uchwała Nr XXXI/149/13

W sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na rok 2014

 Uchwała XXXI/149/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Siek | Data wprowadzenia: 2014-03-13 20:42:30.
Uchwała Nr XXXI/151/13

W sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXV/118/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr XXII/104/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie przyjecia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2013r.

 Uchwała XXXI/151/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Siek | Data wprowadzenia: 2014-03-13 20:45:44.
Uchwała Nr XXXII/152/13

W sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2013r.

 Uchwała XXXII/152/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Siek | Data wprowadzenia: 2014-03-13 20:47:39 | Data modyfikacji: 2014-03-13 20:49:37.
Uchwała Nr XXXII/153/13

W sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Sieciechowie na 2014 rok.

 Uchwała XXXII/153/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Siek | Data wprowadzenia: 2014-03-13 20:49:03 | Data modyfikacji: 2014-03-13 20:49:57.
Uchwała Nr XXXII/154/13

W sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2013 rok.

 Uchwała XXXII/154/13

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Siek | Data wprowadzenia: 2014-03-13 20:51:26.
Uchwała XXXIII/155/14

Roczny program współpracy gminy Sieciechów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Na 2014 rok

 Uchwała XXXIII/155/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-05-18 09:40:12 | Data modyfikacji: 2014-05-18 09:40:45.
Uchwała XXXIII/156/14

w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 Uchwała XXXIII/156/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Siek | Data wprowadzenia: 2014-05-18 09:41:56.
Uchwała XXXIII/157/14

w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Sieciechów.

 Uch_XXXIII_157_14.pdf

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:23:00.
Uchwała XXXIII/158/14

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pozytku publicznego na 2014 rok.

 Uchwała XXXIII/158/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:25:26.
Uchwała XXXIII/159/14

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2014 rok.

 Uchwała XXXIII/159/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:26:42.
Uchwała XXXIII/160/14

w sprawie zbycia nieruchomości

 Uchwała XXXIII/160/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Siek | Data wprowadzenia: 2014-05-18 09:43:00.
Uchwała XXXIII/161/14

w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, oreślenia inkasentów oraz wysokosci wynagrodzenia za inkaso.

 Uchwała XXXIII/161/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Stefan Siek | Data wprowadzenia: 2014-05-18 09:45:26.
Uchwała XXXIII/162/14

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

 Uchwała XXXIII/162/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:28:01.
Uchwała XXXIV/163/14

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie za 2013 rok.

 Uchwała XXXIV/163/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-06-20 13:16:34 | Data modyfikacji: 2014-06-20 13:17:09.
Uchwała XXXIV/164/14

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 roku dla Powiatu Kozienickiego.

 Uchwała XXXIV/164/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-06-20 13:19:22.
Uchwała XXXIV/165/14

w sprawie ustalenia wysokosci ekiwalentu dla strażaków OSP biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

 Uchwała XXXIV/165/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:30:16.
Uchwała XXXIV/166/14

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

 Uchwała XXXIV/166/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:31:26.
Uchwała XXXIV/168/14

w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr XXXI/149/13 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 201.

 Uchwała XXXIV/168/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-06-20 13:20:49.
Uchwała XXXIV/169/14

W sprawie zmian w uchwale Nr XIX/85/12 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 27 września 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sieciechów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 Uchwała XXXIV/169/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-06-20 13:22:12.
Uchwała XXXV/170/14

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2013 rok i sprawozdania finansowego.

 Uchwała XXXV/170/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:33:23.
Uchwała XXXV/171/14

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów za 2013 rok.

 Uchwała XXXV/171/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:38:28.
Uchwała XXXVI/172/14

w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sieciechów oraz w sprawie określenia wzoru deklaracji o wyskosci opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, terminach i miejscu składania deklaracji, warunków i trybu składania deklaracji za pomoca środków komunikacji elektronicznej.

 Uchwała XXXVI/172/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:41:04.
Uchwała XXXVI/173/14

w sprawie zmian w Statucie Gminy Sieciechów

 Uchwała XXXVI/173/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:42:33.
Uchwała XXXVI/174/14

w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sieciechów na lata 2014-2018

 Uchwała XXXVI/174/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:43:53.
Uchwała XXXVI/175/14

w sprawie wynajmowania lokali uzytkowych oraz pomieszczeń gospodarczych stanowiących własność Gminy Sieciechów

 Uchwała XXXVI/175/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:45:16.
Uchwała XXXVI/176/14

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2014 rok.

 Uchwała XXXVI/176/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:46:06.
Uchwała XXXVI/177/14

w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie Nr VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 Uchwała XXXVI/177/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:48:13.
Uchwała XXXVII/178/14

w sprawie zmian w statucie Gminy Sieciechów

 Uchwała XXXVII/178/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:49:17.
Uchwała XXXVIII/179/14

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego.

 Uchwała XXXVIII/179/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:53:45.
Uchwała XXXVIII/180/14

w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości i zwolnień z tego podatku.

 Uchwała XXXVIII/180/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:50:31.
Uchwała XXXVIII/181/14

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2014 rok.

 Uchwała XXXVIII/181/14

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:51:39.
Data wprowadzenia: 2014-11-23 16:51:39
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak