2010 r.

Oświadczenie radna Alicja Smolarczyk
 Alicja_Smolarczyk.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:29:08.
Oświadczenie majątkowe radny Ryszard Jeziorowski
 Ryszard_Jeziorowski.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:30:05.
Oświadcznie majątkowe radny Tadeusz Śmietanka
 Tadeusz_Śmietanka.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:30:59.
Oświadczenie majątkowe radna Mirosława Pachocka
 Mirosława_Pachocka.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:31:56.
Oświadczenie majątkowe Stefan Siek
 Stefan_Siek.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:34:04.
Oświadczenie majątkowe Wojciech Kęska
 Wojciech_Kęska.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:35:01.
Oświadczenie majątkowe Edmund Abramczyk
 Edmund_Abramczyk.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:35:39.
Oświadczenie majątkowe Bogusław Drachal
 Bogusław_Drachal.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:36:32.
Oświadczenie majątkowe Barbara Zwolska
 Barbara_Zwolska.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:37:29.
Oświadczenie majatkowe Andrzej Boryczka
 Andrzej_Boryczka.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:38:05.
Oświadczenie majatkowe Monika Mielczarek
 Monika_Wierzbowska.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:38:44.
Oświadczenie majatkowe Dariusz Ochocki
 Dariusz_Ochocki.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:39:23.
Oświadczenie majątkowe Mieczysław Olejarz
 Mieczysław_Olejarz.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:46:41.
Oświadczenie majatkowe Wanda Miazga
 Wanda Miazga.pdf

Opublikowane przez: Alicja Ochocka | Data wprowadzenia: 2010-12-06 10:49:59.
Oświadczenie majątkowe Anna Baryłka
 Anna Baryłka

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Anna Baryłka | Data wprowadzenia: 2011-05-18 10:54:23.
Ryszard Jeziorowski - od 15.XII.2010r. Zastępca
Wójta Gminy
 Ryszard Jeziorowski

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Ryszard Jeziorowski | Data wprowadzenia: 2011-05-18 11:25:48.
 Agnieszka Popis - p.o dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Zajezierzu - oświadczenie złozone za 2010 rok

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Agnieszka Popis | Data wprowadzenia: 2011-07-25 09:13:24.
 Bożena Wójcika - dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Starych Słowikach - oświadczenie złożone za 2010 rok

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Bożena Wójcicka | Data wprowadzenia: 2011-07-25 09:14:37.
 Elżbieta Kalbarczyk - kierownik gminnej biblioteki publicznej - oświadczenie złożone za 2010 rok

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Elżbieta Kalbarczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-25 09:15:34.
 Grażyna Wiraszka - kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - oświadczenie złożone za 2010 rok

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Grażyna Wiraszka | Data wprowadzenia: 2011-07-25 09:16:19.
 Halina Witkowska - sekretarz gminy - oświadczenie złożone za 2010 rok

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Halina Witkowska | Data wprowadzenia: 2011-07-25 09:17:24.
 Henryka Wojewoda - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sieciechowie - oświadczenie złożone za 2010 rok

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Henryka Wojewoda | Data wprowadzenia: 2011-07-25 09:18:09.
 Iwona Czerska - skarbnik gminy - oświadczenie złożone za 2010 rok

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Iwona Czerska | Data wprowadzenia: 2011-07-25 09:18:55.
 Jacek Bogucki - kierownik referatu gospodarki komunalnej - oświadczenie złożone za 2010 rok

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Jacek Bogucki | Data wprowadzenia: 2011-07-25 09:19:36.
 Małgorzata Kępka - główna księgowa Zespołu Placówek Oświatowych - oświadczenie złożone za 2010 rok

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Małgorzata Kępka | Data wprowadzenia: 2011-07-25 09:20:23.
 Sławomir Kowalczyk - dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych - oświadczenie złożone za 2010 rok

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Sławomir Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2011-07-25 09:21:06.
 Ryszard Jeziorowski - Zastępca Wójta Gminy - oświadczenie złożone za 2010 rok

Opublikowane przez: Anna Baryłka | Autor: Ryszard Jeziorowski | Data wprowadzenia: 2011-07-25 09:21:33 | Data modyfikacji: 2011-07-25 09:23:00.
Data wprowadzenia: 2011-07-25 09:21:33
Data modyfikacji: 2011-07-25 09:23:00
Autor: Ryszard Jeziorowski
ObowižEzuje od: 2011-04-11
Opublikowane przez: Anna Baryłka