sieciechow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sieciechów www.sieciechow.pl
Oświadczenia majątkowe > Wójt i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych strona główna 

Wójt i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych
Marian Zbigniew Czerski- Wójt
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-10-15 09:46:04.
Teresa Sujkowska - sekretarz
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:36:11.
Halina Wrona - skarbnik
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:37:46.
Anna Baryłka - kierownik Referatu Inwestycji
Zamówień Publicznych i Nieruchomości
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:39:51 | Data modyfikacji: 2019-05-10 13:41:31.
Henryka Wojewoda - kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Sieciechowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-12 16:56:30.
Bożena Wójcicka-Dyrektor ZSP w Starych
Słowikach
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-12 16:49:14 | Data modyfikacji: 2020-01-03 22:20:58.
Agnieszka Popis - dyrektor ZSP w Zajezierzu
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-12 16:51:08.
Sławomir Kowalczyk - dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych w Sieciechowie
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-12 16:53:18.
Elżnieta Kalbarczyk - kierownik Gminnej
Biblioteki Publicznej
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-12 16:58:53.
Jacek Bogucki - kierownik referatu Gospodarki
Komunalnej
 Treść oświadczenia

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-05-12 17:05:12.

Zobacz:
   2009 r.
   2010 r.
   2011 r.
   2012 r.
   2013 r.
   2014 r.
   2015 r.
   2016 r.
   2017 r.
   2018 r.
   2018 r. - Na koniec kadencji VII
   2018 r. - Na początek kadencji VIII
   2019 r.
   2020 r.
Data wprowadzenia: 2019-05-12 17:05:12
Autor: Mirosława Pachocka
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka

  Biuletyn Informacji Publicznej - sieciechow.bip.gmina.pl