sieciechow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sieciechów www.sieciechow.pl
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska strona główna 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Poziomy osiągnięte przez Gminę Sieciechów [PDF]

- Poziom recyclingu 2015 [PDF]

- Poziom recyclingu 2016 [PDF]

- Poziom recyclingu 2017 [PDF]

 

- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2013 R. [DOCX]
- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2014 R. [PDF]
- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2015 R. [PDF]
- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2016 R. [DOCX]
- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2017 R. [PDF]
- ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY SIECIECHÓW ZA 2018 R. [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:28:55 | Data modyfikacji: 2019-04-24 23:28:50.
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt 2019 r.


Na podstawie art. 11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 122) Wójt Gminy Sieciechów zwraca się do organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających na terenie gminy Sieciechów o zaopiniowanie projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieciechów na 2019 rok.”

- Informacja dla organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt [PDF]
- Projekt uchwały - Program opieki nad zwierzętami 2019 [DOCX]
- Uzasadnienie do projektu uchwały - Program opieki nad zwierzętami 2019 [DOCX]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-02-06 10:07:26 | Data modyfikacji: 2019-02-06 11:11:55.
Obwieszczenie z dnia 31.07.2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 polegającej na rozbiórce i budowie nowego mostu nad Kanałem Gniewoszowsko- Kozienickim wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie w miejscowości Wola Klasztorna w km 22+308” [PDF]

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-08-05 00:02:30 | Data modyfikacji: 2019-08-05 00:06:19.
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-09-07 06:57:38 | Data modyfikacji: 2019-09-07 07:05:47.
 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-09-24 23:04:14.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 691 polegającej na rozbiórce i budowie nowego mostu nad Kanałem Gniewoszowsko- Kozienickim wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie w miejscowości Wola Klasztorna w km 22+30.

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2019-10-01 16:40:55.
Data wprowadzenia: 2019-10-01 16:40:55
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka

  Biuletyn Informacji Publicznej - sieciechow.bip.gmina.pl