sieciechow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sieciechów www.sieciechow.pl
Podatki i opłatyUchwały RIO strona główna 
Uchwała RIO nr Ra.491.2017

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 oraz możliwośći sfinansowania deficytu

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-06-28 08:27:54 | Data modyfikacji: 2018-06-28 08:39:18.
Uchwała RIO nr Ra.492.2017

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-06-28 08:31:35 | Data modyfikacji: 2018-06-28 08:39:32.
Uchwała RIO nr Ra.190.2018

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gmniny Sieciechów sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2017

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-06-28 08:34:19 | Data modyfikacji: 2018-06-28 08:39:40.
Uchwała RIO nr Ra.245.2018

w sprawie opinii o przedłozonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sieciechów w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budzetu za rok 2017

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2018-06-28 08:37:48 | Data modyfikacji: 2018-06-28 08:39:48.
Zalecenia pokontrolne Regionalnej Izby
Obrachunkowej
 Treść dokumentu

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa zespół w Radomiu | Data wprowadzenia: 2019-06-11 10:06:16 | Data modyfikacji: 2020-01-03 10:40:10.
Uchwała RIO nr Ra.54.2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa zespół w Radomiu | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:38:36 | Data modyfikacji: 2020-01-03 10:40:22.
Uchwała RIO nr Ra 55.2019

w sprawie opinii oplanowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Sieciechów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 10:47:35.
Uchwała RIO nr Ra.149.2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa zespół w Radomiu | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:45:16 | Data modyfikacji: 2020-01-03 10:41:29.
Uchwała RIO nr Ra.206.2019
 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Regionalna Izba Obrachunkowa zespół w Radomiu | Data wprowadzenia: 2019-06-11 09:52:01 | Data modyfikacji: 2020-01-03 10:41:41.
Uchwała RIO nr Ra 421.2019

w spraqwie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 10:57:53.
Uchwała RIO nr Ra 422.2019

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Sieciechów projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2020 oraz możliwości sfinansowania deficytu

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-01-03 11:05:21.
Uchwała RIO Ra.47.2020

w sgrawie: opinii o planowanej kwocie długu, przyjętej przez Radę Gminy Sieciechow w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2020-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:57:27 | Data modyfikacji: 2020-08-07 09:00:03.
Data wprowadzenia: 2020-08-07 08:57:27
Data modyfikacji: 2020-08-07 09:00:03
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka
  Biuletyn Informacji Publicznej - sieciechow.bip.gmina.pl