sieciechow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sieciechów www.sieciechow.pl
Uchwały Rady > Sesja XXXI strona główna 
Uchwała Nr XXXI/161/17

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2016 rok i sprawozdania finansowego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-08-29 11:44:50.
Uchwała Nr XXXI/162/17

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów za 2016 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-08-29 11:46:52.
Uchwała Nr XXXI/163/17

w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-08-29 11:49:01.
Uchwała Nr XXXI/164/17

w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sieciechów na lata 2016-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-08-29 11:50:47.
Uchwała Nr XXXI/165/17

zmieniajaca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2024

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-08-29 11:53:59.
Uchwała Nr XXXI/166/17

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-08-29 11:56:31.

Zobacz:
 Kadencja VI .  Kadencja VII .  Kadencja VIII .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2017-08-29 11:56:31
Autor: Kazimierz Mastalerz
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka
  Biuletyn Informacji Publicznej - sieciechow.bip.gmina.pl