sieciechow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sieciechów www.sieciechow.pl
Uchwały Rady > Sesja XXIV strona główna 

Sesja XXIV
Uchwała Nr XXIV/122/16

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:43:19 | Data modyfikacji: 2017-03-03 08:44:54.
Uchwała Nr XXIV/123/16

Uchwała Budzetowa na 2017 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:46:40.
Uchwała Nr XXIV/124/16

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:48:47.
Uchwała Nr XXIV/125/16

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2016 rok

 

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-03-07 10:21:58.
Uchwała Nr XXIV/126/16

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na 2017 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 08:56:06.
Uchwała Nr XXIV/127/16

w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 09:04:35.
Uchwała nr XXIV/128/16

w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2017-03-03 09:07:05.

Zobacz:
 Kadencja VI .  Kadencja VII .  Kadencja VIII .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2017-03-03 09:07:05
Autor: Kazimierz Mastalerz
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka

  Biuletyn Informacji Publicznej - sieciechow.bip.gmina.pl