sieciechow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sieciechów www.sieciechow.pl
Uchwały Rady > Sesja XIX strona główna 
Uchwała Nr XIX/91/16

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2015 rok i sprawozdania finansowego

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-07-15 11:53:34 | Data modyfikacji: 2016-07-15 11:59:44.
Uchwała Nr XIX/92/16

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów za 2015 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-07-15 11:58:43.
Uchwała Nr XIX/93/16

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-07-15 12:01:24.
Uchwała Nr XIX/94/16

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-07-15 12:03:23.
Uchwała Nr XIX/95/16

w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieciechów”

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-07-15 12:05:38 | Data modyfikacji: 2016-07-15 12:06:49.
Uchwała Nr XIX/96/16

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-07-15 12:09:10.
Uchwała Nr XIX/99/16

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2016 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-07-15 13:38:59.

Zobacz:
 Kadencja VI .  Kadencja VII .  Kadencja VIII .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2016-07-15 13:38:59
Autor: Kazimierz Mastalerz
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka
  Biuletyn Informacji Publicznej - sieciechow.bip.gmina.pl