sieciechow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sieciechów www.sieciechow.pl
Uchwały Rady > Sesja XVI strona główna 
Uchwała Nr XVI/79/16

w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym Gminy Sieciechów, zaliczanym do sektora finansów publicznych  

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Maztalerz | Data wprowadzenia: 2016-06-20 13:02:17.
Uchwała Nr XVI/80/16

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu w sprawie wysokości oraz warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (motywacyjnego, funkcyjnego) oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokości i warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego w jednostkach oświatowych działających na terenie Gminy Sieciechów

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Maztalerz | Data wprowadzenia: 2016-06-20 13:06:46.
Uchwała Nr XVI/81/16

w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr XII/59/15 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Sieciechów na rok 2016r

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Maztalerz | Data wprowadzenia: 2016-06-22 07:41:23.
Uchwała Nr XVI/82/16

w sprawie zmian w Budżecie Gminy Sieciechów na 2016 rok

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Maztalerz | Data wprowadzenia: 2016-06-22 07:46:47.

Zobacz:
 Kadencja VI .  Kadencja VII .  Kadencja VIII .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2016-06-22 07:46:47
Autor: Kazimierz Maztalerz
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka
  Biuletyn Informacji Publicznej - sieciechow.bip.gmina.pl