sieciechow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sieciechów www.sieciechow.pl
Uchwały Rady > Sesja XIII strona główna 
Uchwała Nr XIII/68/16

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Sieciechów na 2016 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-04-08 07:21:55 | Data modyfikacji: 2016-04-08 07:23:23.
Uchwała Nr XIII/69/16

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2016 r.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-04-08 07:25:16.
Uchwała Nr XIII/70/16

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-04-08 07:26:37.
Uchwała Nr XIII/71/16

w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie w konkursie POIiŚ.2.3/1/2015 dla działania: 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Sieciechów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-04-08 07:28:32.
Uchwała Nr XIII/72/16

w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/96/12 Rady Gminy z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki.

Treść uchwały

 Uchwała nr XIII_72_16.pdf

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-04-08 07:30:52 | Data modyfikacji: 2018-07-11 11:10:39.
Uchwała Nr XIII/73/16

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2016 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-04-08 07:32:28.
Uchwała Nr XIII/74/16

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Sieciechów.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-04-08 07:33:33.
Uchwała Nr XIII/75/16

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzirżawę części nieruchomości zabudowanej

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mirosława Pachocka | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2016-07-14 13:31:09 | Data modyfikacji: 2016-07-14 13:36:49.

Zobacz:
 Kadencja VI .  Kadencja VII .  Kadencja VIII .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2016-07-14 13:31:09
Data modyfikacji: 2016-07-14 13:36:49
Autor: Kazimierz Mastalerz
Opublikowane przez: Mirosława Pachocka
  Biuletyn Informacji Publicznej - sieciechow.bip.gmina.pl