sieciechow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sieciechów www.sieciechow.pl
Uchwały Rady >  Sesja X strona główna 
Uchwała X/42/2015

w sprawie naniesienia zmian w Uchwale Rady Gminy w Sieciechowie VII/41/07 z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie podboru podatków w drodze inkasa, określania inkasentów oraz wyskości wynagrodzenia za inkaso.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:07:35.
Uchwała X/44/2015

w sprawie określania zasad na jakich przewodniczacemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej przysługuje dieta.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:09:52.
Uchwała X/46/2015

w sprawie dokonania zmiany Uchwały nr V/25/15 rady Gminy w Sieciechowie z dnia 2 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian Uchwaly w sprawie pzyjęcia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:13:11.
Uchwała X/47/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:16:41.
Uchwała X/48/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2015 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:17:58.

Zobacz:
 Kadencja VI .  Kadencja VII .  Kadencja VIII .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2015-11-22 18:17:58
Autor: Kazimierz Mastalerz
ObowižEzuje od: 2015-10-22
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak
  Biuletyn Informacji Publicznej - sieciechow.bip.gmina.pl