sieciechow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sieciechów www.sieciechow.pl
Uchwały Rady > Sesja VIII strona główna 
Uchwała VIII/32/2015

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:39:57.
Uchwała VIII/33/2015

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu dla Wójta Gminy Sieciechów za 2014 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:41:35.
Uchwała VIII/34/2015

w sprawie przyjęcia programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest oraz regulaminu dofinansowania przedsięwzięć polegających na usuwaniu wyrobów zawierajacych azbest.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:43:44.
Uchwała VIII/35/2015

w sprawie dokonania zmiany § 9 w załączniku do uchwały Nr V/24/15 Rady Gminy Sieciechów z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na rok 2015.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:49:44.
Uchwała VIII/36/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:51:39.
Uchwała VIII/37/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2015 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:52:35.
Uchwała VIII/38/2015

w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi finansowej prowadzonych przez Gminę Sieciechów placówek oświatowych.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:55:11.

Zobacz:
 Kadencja VI .  Kadencja VII .  Kadencja VIII .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:55:11
Autor: Kazimierz Mastalerz
ObowižEzuje od: 2015-06-25
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak
  Biuletyn Informacji Publicznej - sieciechow.bip.gmina.pl