sieciechow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sieciechów www.sieciechow.pl
Uchwały Rady > Sesja V strona główna 
Uchwała V/21/2015

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 11:47:07.
Uchwała V/22/2015

w sprawie określania zasad na jakich przewodniczącemu organu wykonawczemu jednostki pomocniczej przysługuje dieta

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 11:48:43.
Uchwała V/23/2015

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 11:50:12.
Uchwała V/24/2015

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomości zwierząt na terenie Gminy Sieciechów na rok 2015.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 11:52:02.
Uchwała V/25/2015

w sprawie dokonania zmian Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy w Sieciechowie z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2015.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 11:54:24.
Uchwała V/26/2015

smieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2023

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:29:09.
Uchwała V/27/2015

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2015 rok.

 Treść uchwały

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:30:27.

Zobacz:
 Kadencja VI .  Kadencja VII .  Kadencja VIII .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2015-07-26 12:30:27
Autor: Kazimierz Mastalerz
ObowižEzuje od: 2015-03-24
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak
  Biuletyn Informacji Publicznej - sieciechow.bip.gmina.pl