sieciechow.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gmina Sieciechów www.sieciechow.pl
Uchwały Rady > Sesja III strona główna 
Uchwała III/5/2014

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

 Uchwała III/5/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-01-19 16:33:26.
Uchwała III/6/2014

Uchwała budżetowa na 2015r.

 Uchwała III/6/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-01-19 16:35:28.
Uchwała III/7/2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.

 Uchwała III/7/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-01-19 16:37:03.
Uchwała III/8/2014

w sprawie ustalenia zryczałtowanej diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

 Uchwała III/8/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-01-21 19:40:16.
Uchwała III/9/2014

w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dziłalność pozytku publicznego na 2015r.

 Uchwała III/9/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-01-19 16:38:52.
Uchwała III/10/2014

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy w Sieciechowie na 2015 rok.

 Uchwała III/10/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-01-19 16:40:26.
Uchwała III/11/2014

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2015r.

 Uchwała III/11/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-01-19 16:41:37.
Uchwała III/12/2014

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomani na rok 2015r.

 Uchwała III/12/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-01-19 16:43:40.
Uchwała III/13/2014

w sprawie zmian w budżecie gminy Sieciechów na 2014r.

 Uchwała III/13/2014

Opublikowane przez: Mikołaj Mizak | Autor: Kazimierz Mastalerz | Data wprowadzenia: 2015-01-19 16:45:09.

Zobacz:
 Kadencja VI .  Kadencja VII .  Kadencja VIII .  Poprzednie . 
Data wprowadzenia: 2015-01-19 16:45:09
Autor: Kazimierz Mastalerz
ObowižEzuje od: 2014-12-22
Opublikowane przez: Mikołaj Mizak
  Biuletyn Informacji Publicznej - sieciechow.bip.gmina.pl